معرفی اجمالی «النبیه فی وظائف الفقیه»

 تألیف و تدوین آثار فقهی در جهت استمرار حركت اجتهادی فقه شیعه و پرداختن به نیازهای اجتماعی و فردی جوامع مسلمین موضوعی است كه فقیهان از دیرباز بدان توجه داشته‏اند این مهم در كتاب‏ها و یا رساله‏های علمی و عملی آن‏ها به خوبی نمایان است. در این آثار آنان موضوعات سیاسی و فروع فقهی مربوط به آن را عمدتاً در زیر مجموعه‏ای از ابواب متعدد فقهی مورد بحث و افتاء قرار داده‏اند.

یكی از این موضوعات اختیارات حاكم و مجتهد جامع‏الشرایط است كه در ابواب مختلف فقه (جهاد امر به معروف و...) آن را بررسی كرده‏اند اما به علت نداشتن قدرت اجرایی و حكومتی و عدم درك تحقق عینی و ملموس آن در برخورد با واقعییت‏ها و اجرائیات كمتر به موشكافی و تجزیه و تحلیل فقهی آن پرداخته‏اند لذا در محدوده یك موضوع و باب خاص فقهی به آن می‏پرداختند و كمتر آن‏ها را در قالب كتاب یا رساله علمی مستقل در می‏آورند. اما با وجود این در طول تاریخ فقه شیعه آثار مكتوبی در این زمینه ارائه شده كه امروزه لازم است با دقت و موشكافی علمی و به شكلی زیبا و آراسته عرضه شوند. یكی از این آثار همین كتاب خطی «النبیه فی وظائف الفقیه» است. مؤلف آن یكی از فقهای و از شاگردان مرحوم نراقی است كه در حدود 150 سال پیش می‏زیسته است. ما برای روشن شدن نظریات علمای نزدیك به عصر ما در ارائه و شیوه استدلال و دیدگاه‏هایشان در این موضوع به معرفی اجمالی این رساله می‏پردازیم.

معرفی نسخه

این نسخه خطی كه در كتابخانه حضرت آیه الله العظمی گلپایگانی(ره) در قم نگهداری می‏شود ظاهراً نسخه منحصر به فردی است كه به خط خود مؤلف نوشته شده و احتمال این كه این نسخه موقعیت استنساخ و تكثیر را نیافته زیاد است.

رساله به زبان عربی و به خط نسخ معمولی در كاغذ آبی كتابت یافته كه در حواشی آن پاورقی‏های متعددی از مؤلف كه عمدتاً مطالب جامانده از متن می‏باشد درج گردیده كه ظاهراً نشان دهنده تكمیل مباحث در حین كتابت آن بوده است. این نسخه در 41 صفحه و هر صفحه 33 سطر كتابت یافته شماره قبلی آن در كتاب‏خانه جزو مجموعه‏[1] و شماره جدید آن 86/24 است.

مؤلف كتاب

مؤلف كتاب بنابر دست خطی از ایشان در اول كتاب «محمد رسول بن عبدالعزیز» می‏باشد كه در «الكرام البرره» ضمن این كه وفات او را بعد از 1258ه.ق ذكر می‏كند آمده است:

«هو الشیخ المولی محمد رسول بن عبدالعزیز الكاشانی فاضل صالح و عالم مولف كان من اجلاء وقته و من معارف العلما و اهل التقوی و الصلح»[2]

و در مجلدات الذریعه به ذكر دیگر مشخصات ایشان می‏پردازد: «... تلمیذ المحقق المولی احمد النراقی و المجاز منه»[3] «رایت اجازه النراقی مفصلا یذكر فیها مشائخه الخمسه والده والولید و تاریخ الجازه سنه 1241 و وصفه فیها ب- «العالم الموید و الفاضل المسدد البارع النقی و الفطن المتقی المولی محمد رسول» و فی اول الصفحه كتب السید محمد تقی بن عبدالحی الپشت مشهدی تقریظاً مصرحاً باجتهاد المؤلف تاریخه سنه 1258 و هی سنه وفاته.[4] آثار علمی

مؤلف غیر از این رساله آثار علمی دیگر هم دارد كه عبارتند از:

1- بحر المسائل (در علم فقه و در جلدهای متعدد)[5]

2- تحفه الصائمین (رساله فارسی در باره روزه)[6]

3- الزیاره المفجصه الكبری و الوسطی و الصغری[7]

4- رسالة فی الغنا[8]

معرفی اجمالی مباحث رساله

رساله با ذكر علت تألیف آن از طرف مؤلف آغاز می‏گردد:

«اما بعد فهذه رسالة صنفتها فی وظایف الفقیه الجامع لشرایط الفتوی و الحكم و اثبات ولایته فی مواضعها و تعیین مقدار ولایته و بیان وظیفه الناس بالنسبه الیه و سمیتها بالكتاب «النبیه فی وظائف الفقیه و رتبتها علی مقامات... .»[9]

دسته‏بندی مباحث بر اساس پنج مقام و ارائه بحثی منسجم و مدون نشانگر دقت عمیق مؤلف به فنی بودن بحث و ارتباط مباحث با یكدیگر است كه به معرفی مختصر آن‏ها پرداخته می‏شود:

مقام اول: فی ذكر الاخبار التی لعل لها دخلا فیما نحن بعبدده (ص‏6-1).

مؤلف در این مقام به ذكر روایات متعدد و كثیری كه احتمال تأثیرگذاری استنباطی مستقیم و یا غیر مستقیم در مباحث را داشته باشد می‏پردازد كه نگرشی استنباطی مؤلف از ذكر روایات جواز اقامه حدود برای فقها و پذیرش ولایت فقیه می‏باشد. گرچه در این مقام بعد از ذكر احادیث كمتر وارد مباحث رجالی و استدلالی می‏گردد و فقط به ذكر روایات بسنده می‏كند. (حواشی متعدد از مؤلف در این صفحه‏ها ذكر روایات جا افتاده از متن است).

همچنین مؤلف در كار خود دسته بندی و نظمی از روایات را مد نظر داشته از این رو اقدام به ذكر بعضی از عناوین نموده از جمله وجوب رجوع مردم به علما فضیلت علم فقه و فراگیری آن لزوم پیروی ا زعلما وظیفه انتشار علوم بر علما روایات داله بر جواز اقامه حدود برای قضات احادیث داله بر ولایت فقیه فی النكاح فی الجمله و ... .

مقام دوم: فی بیان ان وظیفه الفقیه الجامع لشرایط الفتوی ان یفتی الناس فیما یحتاجون الیه (ص‏16-6).

محور بحث در ذكر ادله‏ای است كه دلالت بر وجوب رجوع عامی به فقیه می‏كند كه مؤلف با پنج دلیل به اثبات آن پرداخته و دلایل عمده آن اجماع بناء عقلا و آیات و روایات است. وی در این مقام ضمن بیان نظریه مخالفین به نقد آن‏ها می‏پردازد و در ادامه با ذكر ادله به لزوم افتاء توسط مفتی در صورت اجتماع شرایط فتوا می‏پردازد. دیگر موضوعات مطروحه در این مقام موارد تقلید تقلید مجتهد از مجتهدی دیگر وجوب یا استحباب افتاء بعد از استفتا است.

مقام سوم: فی بیان ان وظیفه الفقیه بعد اجتماع شرایط الفتوی و الحكم انما هو الحكم بین الناس و رفع نزاع المتنازعین (ص‏17-16).

در این قسمت كه مختصر است وی با تمسك به ادله اجماع ضرورت و روایات نتیجه می‏گیرد كه فقیه جامع الشرایط می‏بایست اقدام به قضاوت و صدور احكام نماید. سپس به بررسی این فرع می‏پردازد كه آیا مقلد می‏تواند از طرف و یا به امر فقیه جامع الشرایط متصدی امر قضا بشود؟

مقام چهارم: فی اقامه الحدود (ص‏28-17) مهم‏ترین و اساسی‏ترین محور مباحث این رساله اقامه حدود در زمان غیبت توسط فقهاست كه نویسنده در تنقیح آن می‏فرماید: «لا ریب فی ان اقامة الحدود فی زمان حضور الامام(ع) و بسط یدها انما هی من وظایف المخصوصه و هل للفقهاء المامیة ذلك فی غیبة الامام(ع) اول فیه خلف بین الصحاب.»[10]

جهت روشن‏تر شدن بحث و آگاهی از اقوال فقها مؤلف به بیان سیر تاریخی از اقوال و نظریات قدمای شیعه تا عصر مؤلف پرداخته است (صفحه 22-17) كه ابتدا آرای شیخ طوسی- قده- را بیان می‏كند و سپس دیگر نظریات علما از جمله سلار ابن زهره سید مرتضی ابن ادریس محقق علامه حلی فخر المحققین شهید اول محقق كركی و شیخ حر عاملی. وی در موارد لازم به نقد و بررسی اقوال می‏پردازد و بیش‏تر نظریات را از ابواب جهاد امر به معروف و نهی از منكر و بعضاً از دیگرابواب فقهی ذكر می‏كند كه نشانگر تتبع او در اقوال علما در ابواب متعدد فقهی است. وی در نهایت معتقد به اقامه حدود در زمان غیبه الامام(ع) مع الامن من بوایق السلطان الجابر و انتفاء الضرر می‏شود و سپس دلایل خود را بیان می‏كند كه با بیان مباحث رجالی و سند شناسی در احادیث به طرح عمیق و جامع بحث می‏پردازد.

در یكی از دلایل بیان می‏نماید: «ان التهاون باقامة الحدود التسامح فیها ینجر الی انتشار الفساد و هلك العباد و خراب البلد و انهدام اركان دین و اضمحلال شعایر شریعة خاتم النبیین: لان الناس عبید شهواتهم متبعون لذاتهم فلو لم یحل بینهم و بین ما یشتهون حائل و لم یعقهم زاجر لرتكبوا كل ما فیه هویهم و دخلوا فیما یدعوهم الیه انفسهم و ان النفس لامارة بالسوء مختارة للباطل الامن و فقه الله و رحمه فاصبحت الشریعة مندرسة و رایت كافة الناس فی لجج الفواحش و المناكر المنغمسة»[11]

مقام پنجم: كما ان للفقیه ولایة فی الافتاء و ولایتة فی القضاء و ولایة فی الحدود فكذا له ولایة فی الموال فی الاشخاص المخصوصین(ص‏41-29).

عنوان بحث ضمن جمع‏بندی مباحث و نظریات گذشته مؤلف به بیان نظریه وی در این مقام اشاره دارد و در سه محور اختیارات ولایت فقیه را بررسی می‏نماید: 1- یتیم كه در این زمینه بحث مفصلی راز جنبه‏های گوناگون ارائه می‏كند. (ص‏37-29).

2- مجنون (ص‏37)

3- سفیه( ص‏41-37) در این محور

با بیان معنای لغوی اصطلاحی سفاهت به ذكرآیات و تفاسیر مربوط به آن‏ها از دیدگاه مفسران شیعی و سنی می‏پردازد كه متأسفانه بحث ناقص وناتمام می‏ماند.

در مجموعه می‏توان این كتاب را با ویژگی‏های استدلالی و علمی بودن رعایت شرایط فنی بحث اجتهادی از جمله ذكر سیر اقوال فقها بر حسب عصر و زمان تتبع و گستردگی در اقوال و احادیث و نظم و دسته بندی مباحث در سراسر رساله و در درون مقام‏های پنج گانه آن را جزء كتاب‏های استدلالی مفید و قابل توجه فقه شیعه در این زمینه معرفی كرد.

علاقه‏مندان مطالعه این كتاب می‏توانند اصل نسخه را در كتاب‏خانه حضرت آیه الله العظمی گلپایگانی-قده- و یا دبیرخانه مجلس خبرگان قم ببینند.

پی‏نوشت‏ها:

[1]. رضا استادی نسخه های خطی گلپایگانی ج‏3 ص‏111.

[2]. الكرام البرره ج‏2 ص‏540-539.

[3]. الذریعه ج‏12 ص‏80 ش‏551 الزیاره المفجعة الكبری.

[4]. همان ج‏26 ص‏86 ش‏413 بحر المسائل.

[5]. الذریعة ج‏26 ص‏86 ش‏413.

[6]. همان ج‏26 ص‏170 ش‏843.

[7]. همان ج‏12 ص‏80 ش‏551.

[8]. همان ج‏16 ص‏62 ش‏305؛ فهرست سپه‏سالار ج‏5 ص‏353 ش‏7564.

[9]. ص‏1 رساله.

[10]. ص 17 رساله.

[11]. ص‏27 رساله.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 3 آبان 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: کتاب های سیاسی،     | نظرات()